Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Přihláška

Pro zařazení do pomaturitního studia je nutné:

  • zaslat řádně vyplněnou přihlášku (on-line přihláška)
  • zaplatit zálohu ve výši 2000 Kč (možnosti platby)
  • absolvovat vstupní rozřazovací test (na místě na začátku školního roku)

Přihláška - rezervace místa

Termín pro řádné přihlášky je 1. 9. 2016, ale dle kapacity přijímáme studenty i nadále. Do konce kalendářního roku zůstávají zachovány výhody statutu studenta. Bez výhod studenta je samozřejmě možné se přihlásit i později, třeba až na 2. pololetí, např. po neúspěšném absolvování 1. semestru na VŠ.

Přihlášku lez podat nejlépe online, ale i poštou nebo osobně v sekretariátu školy (1. patro)

Adresa: DIMENZE AZ s.r.o., Pod Všemi svatými 20, 301 00 Plzeň


Online přihláška


Vstupní jazykový test

Vstupní test slouží pro orientační zjištění úrovně jazykových znalostí, na základě jeho výsledků jsou studenti na začátku roku zařazeni do odpovídající skupiny (není tedy možné v testu "propadnout", přijímáme i začátečníky).

Student má možnost absolvovat v průběhu roku nový test a jazykový pohovor a být přeřazen v případě volného místa do třídy s jinou jazykovou úrovní.

Zápis a informace o studiu

Informace o dni zápisu a průběhu studia najdete v sekci Školní rok.

Copyright © 2015 - 2024 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz